Spotkania biznesowo-szkoleniowe w zakresie Badań Rozwoju i Innowacji

 

Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji realizuje cykl spotkań biznesowo- szkoleniowych, które dotyczyły badań rozwoju i innowacji, zgodnie z założeniami statutowymi Fundacji Badań Rozwoju i Innowacji. W ramach cyklu zorganizowano spotkania, których daty i miejsca znajdują się poniżej:

 •  09.08.2017 – sala warsztatowa,
 •  11.08.2017 – sala warsztatowa,
 •  16.08.2017 – sala warsztatowa,
 •  25.09.2017 – sala warsztatowa,
 •  18.10.2017 – sala warsztatowa,
 •  30.03.2018 – sala warsztatowa,
 •  25.06.2018 – sala warsztatowa,
 •  27.06.2018– sala warsztatowa,

Spotkania informacyjne odbyły się w siedzibie Fundacji, we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej 65 i przebiegły zgodnie z następującym harmonogramem przy obowiązkowej wcześniejszej rezerwacji miejsc drogą mailową:

10.00 – Rejestracja uczestników

10.10 – Powitanie Uczestników

10.15 – Dyskusja

11.00 – Przerwa kawowa

11.15 – Dyskusja

12.00 – Zakończenie spotkania

W ramach cyklu spotkań miały miejsce szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, IT, funduszy UE i sposobach ich pozyskiwania a także innych źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

 

CYKL SPOTKAŃ SZKOLENIOWYCH NT. INNOWACYJNOŚCI W POLSCE

 

Fundacja realizowała cykl spotkań szkoleniowych z przedsiębiorcami na temat Innowacyjności w Polsce. W ramach cyklu zostały zorganizowane spotkania w następujących terminach i miejscu:

 •  06.04.2018 – sala komputerowa,
 •  09.04.2018 – sala komputerowa,
 •  20.04.2018 – sala komputerowa,
 •  31.08.2018 – sala komputerowa,

Wydarzenia zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Cykl spotkań miał miejsce w budynku siedziby Fundacji we Wrocławiu. Fundacja zorganizowała spotkania dla przedsiębiorców pt. „Innowacyjność w Polsce”. Uczestnicy spotkań rozmawiali o tym jak w sposób skuteczny i odpowiedzialny wprowadzać innowacje w Polsce i jak pozyskiwać źródła finansowania działalności innowacyjnej. Wydarzenia miały na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie jak efektywnie wspierać postawy proinnowacyjne naukowców w Polsce, czy są oni gotowi na tworzenie rozwiązań dla przemysłu a także jak przygotować środowisko akademickie do współpracy z przedsiębiorstwami na rzecz wprowadzania i rozwijania innowacji. W spotkaniu udział wzięli udział przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw oraz jednostek badawczo-naukowych a także inni, zainteresowani, poruszaną w trakcie dyskusji, tematyką. Spotkania przebiegały wg następującego planu:

10.00 – Rejestracja uczestników

10.10 – Powitanie Uczestników

10.15 – Dyskusja

11.00 – Przerwa kawowa

11.15 – Dyskusja

12.00 – Zakończenie spotkania

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas oraz cenne opinie i sugestie! Zachęcamy do śledzenia strony fbri.pl.

 

CYKL WYDARZEŃ – FINANSOWANIE INNOWACJI

 

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że Fundacja w dniu 20.02.2018 rozpoczniemy cykl otwartych spotkań biznesowych pt. „(nie?)Innowacyjny biznes”. Spotkania poświęcone będą innowacjom, projektom badawczo – rozwojowym, współpracy pomiędzy nauką a biznesem, finansowaniu inwestycji i badań, networkingowi oraz ochronie własności intelektualnej. W ramach cyklu odbędą się 3 spotkania biznesowe, w dniach: 20.02.2018, 27.02.2018 i 07.03.2018. Tematyka wydarzenia będzie dotykać następujących zagadnień:

1. Nauka - innowacje – biznes,

2. Finansowanie innowacji

3. Bon na innowacje

4. MŚP i działalność B+R . Współpraca na linii nauka – biznes

5. Co daje nam networking? Jak promować biznes przez relacje?

6. Finansowanie usług doradczych

7. IOB

8. Ochrona własności intelektualnej

Każde spotkanie będzie przebiegać wg następującego harmonogramu: Spotkania przebiegały wg następującego planu:

10.00 – Rejestracja uczestników

10.10 – Powitanie Uczestników

10.15 – Dyskusja

11.00 – Przerwa kawowa

11.15 – Dyskusja

12.00 – Przerwa lunchowa.

13.00 – Podsumowanie spotkania

14.00 – Zakończenie spotkania

 

Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji rozpoczęła w dniu 20.02.2018 r. cykl otwartych spotkań biznesowych pt. „(nie?)Innowacyjny biznes” . Spotkania poświęcone były innowacjom, projektom B+R, współpracy pomiędzy nauką a biznesem oraz finansowaniu inwestycji i badań. Cykl rozpoczął się spotkaniem inauguracyjnym. Kolejne wydarzenia w cyklu odbyły się wg terminarza:

 •  20.02.2018 – duża sala konferencyjna,
 •  27.02.2018 – duża sala konferencyjna,
 •  07.03.2018 – sala konferencyjna,

Działania Fundacji dotyczyły szeroko pojętych działań innowacyjnych podejmowanych w Polsce. Ich hasłami kluczowymi były: nauka, innowacje, biznes, rozwój. Przeprowadzone dyskusje toczyły się wokół innowacji, projektów B+R, współpracy między środowiskiem naukowym i biznesowym oraz finansowania inwestycji i badań. Wszystkie spotkania były realizowane wg ściśle określonego harmonogramu, który przedstawiał się następująco:

10.00 – Rejestracja uczestników

10.10 – Powitanie Uczestników

10.15 – Dyskusja

11.00 – Przerwa kawowa

11.16 – Dyskusja

12.00 – Przerwa lunchowa.

13.00 – Podsumowanie spotkania

14.00 – Zakończenie spotkania

Podczas pierwszego spotkania debatowano na następujące tematy:

1) Jak efektywnie wspierać proinnowacyjne postawy naukowców w Polsce?

2) Czy polscy naukowcy są gotowi na tworzenie rezultatywnych rozwiązań dla przemysłu?

3) Jak przygotować środowisko akademickie do współpracy ze środowiskiem biznesowym?

4) Jak odpowiedzialnie i skutecznie wprowadzać innowacje na rynek krajowy?

5) Jak rozwijać powstałe już innowacyjne inicjatywy i rozwiązania?

Drugie spotkanie (27.02.2018 r.) dotyczyło natomiast następujących takich zagadnień jak:

1) Finansowanie innowacji;

2) Bon na innowacje;

3) Małe i średnie przedsiębiorstwa i działalność badawczo-rozwojowa. Współpraca na linii nauka – biznes;

4) Co daje nam networking, czyli jak promować biznes przez relacje;

5) Finansowanie usług doradczych;

6) Instytucje otoczenia biznesu;

7) Ochrona własności intelektualnej.

Uczestnicy spotkani dyskutowali na temat znaczenia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dla gospodarki, jak również o możliwościach finansowania wyżej wymienionych firm, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz o rezultatach, jakie przynoszą inwestycje w innowacyjne rozwiązania. Poruszona została także kwestia wsparcia tego rodzaju projektów środkami pochodzącymi z funduszów Unii Europejskiej. Dwa pierwsze spotkania w cyklu cieszyły się grupą odbiorców w liczbie 40 osób Ostatnie spotkanie z cyklu odbyło się 7.03.2018 r. i miało na celu podsumowanie wszystkich przeprowadzonych debat i cieszyło się zainteresowaniem 80 osób. W ramach podsumowania zadano uczestnikom wiele pytań dotyczących rozwoju biznesu, na przykład:

1) Czy wiem, w którym kierunku chcę rozwijać stworzoną przeze mnie markę?

2) Jakie mam cele?

3) W jaki sposób mogę osiągnąć moje cele?

4) Jak tworzyć innowacje?

5) Jak wspierać innowacyjność? Dodatkowo dyskutowano na temat perspektyw współpracy środowiska biznesowego z wrocławskimi uczelniami wyższymi.

W cyklu spotkań udział wzięli dolnośląscy przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu, a także wiele innych osób zainteresowanych zadaną tematyką. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu – poświęcony czas i zaangażowanie w liczne dyskusje. Doceniamy Państwa sugestie i opinie, które wyrazili Państwo po udziale w spotkaniach. Zachęcamy Państwa do kontaktu, jak również do śledzenia strony www.fbri.pl. Znajdą na niej Państwo więcej informacji na temat wspierania rozwoju innowacji oraz prac badawczo-rozwojowych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

 

CYKL WYDARZEŃ - WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ WSPIERANIE WSPÓŁPRACY NAUKI Z BIZNESEM

 

Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji prowadziła spotkania warsztatowe ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorczości oraz współpracy nauki z biznesem w terminach:

 • 01.2019
 • 02.2019
 • 02.2019
 • 02.2019
 • 03.2019
 • 04.2019
 • 05.2019
 • 05.2019
 • 06.2019
 • 09.2019

Spotkania warsztatowe odbyły się w siedzibie Fundacji, we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej 65 i trwały według następującego harmonogramu:

10.00 – Rejestracja uczestników

10.10 – Powitanie Uczestników

10.15 – Dyskusja

11.00 – Przerwa kawowa

11.15 – Dyskusja

12.00 – Zakończenie spotkania

 

Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji prowadziła konferencje ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorczości oraz współpracy nauki z biznesem w terminach:

 • 04.2019
 • 04.2019
 • 05.2019

Konferencje odbyły się na Stadionie Wrocław przy Alei Śląskiej 1 i trwały według następującego harmonogramu:

10.00 – Rejestracja uczestników

10.10 – Powitanie Uczestników

10.15 – Dyskusja

11.00 – Przerwa kawowa

11.15 – Dyskusja

12.00 – Przerwa lunchowa.

13.00 – Podsumowanie spotkania

14.00 – Zakończenie spotkania

 

Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
NIP 8943100630

Kontakt:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 51-40 625 96
fax. 71-73 814 22

Newsletter

Akceptuje Regulamin