Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji została założona we Wrocławiu i jest podmiotem działającym na rzecz rozwoju nauki, przedsiębiorczości, innowacyjności oraz współpracy nauki z biznesem. Już od początku swojej działalności dokładane są wszelkie starania by stworzyć pomocną platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów pomiędzy sektorami naukowymi i biznesowymi. Fundacja prowadzi Inkubator pod adresem Tęczowa 48 we Wrocławiu, oferując możliwość skorzystania z przestrzeni coworkingowej oraz usług Wirtualnego Biura, ułatwiając rozpoczęcie i prowadzenie działalności start – upom, jak również polskim i zagranicznym przedsiębiorcom. Posiada także lokal w Lublinie przeznaczony do użytkowania przez podmioty prowadzące działalność. Cały wypracowany zysk jest przeznaczany na cele statutowe.

Jako jednostka prowadząca badania naukowe, jesteśmy szczególnie nastawieni na opracowywanie nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń – zgodnie z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zostaliśmy pozytywnie zweryfikowani przez Platformę Transferu Technologii i Agencję Rozwoju Przemysłu jako eksperci w zakresie innowacji oraz jako Akredytowany Doradca w zakresie Technologii. Urząd Miasta Wrocławia potwierdził status Fundacji jako jednostki badawczej. Jesteśmy organizacją Instytucji Otoczenia Biznesu tzn., podmiotem prowadzącym działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałającym dla zysku lub przeznaczającym zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim.

Uchodząc za instytucję naukowa aktywnie nawiązujemy i realizujemy współpracę z otoczeniem naukowym oraz gospodarczym. Działamy wspólnie z innymi Fundacjami oraz Centrami Inicjatyw Lokalnych. Stale rozszerzając swoją działalność nawiązujemy współpracę z licznymi podmiotami na terenie całej Polski. W ramach współpracy zostały zorganizowane i przeprowadzone warsztaty  i szkolenia m.in. z zakresu zarzadzania przepływem informacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi, sposobów zabezpieczania informacji poufnych i jawnych w organizacjach jak również wymiany i przepływu informacji wewnątrz organizacji, wymieniając się przy tym cennymi informacjami i doświadczeniem. W realizowanych szkoleniach dbamy o wysoką jakość i praktyczność przeprowadzanych zajęć.

Realizujemy cele statutowe oraz przykładamy się do wspierania naukowców i przedsiębiorców. Otrzymują oni od nas pomoc w budowaniu dorobku naukowego, aplikowaniu o środki na działalność badawczo – rozwojową, ochronę własności intelektualnej. Zainteresowani otrzymają również pomoc w ocenie potencjału i potrzeb technologicznych, w pozyskaniu kadry mogącej przeprowadzić prace badawczo-rozwojowe, a także wsparcie eksperckie w obszarze oceny pomysłu na inwestycje, a ostatecznie wsparcie w komercjalizacji wypracowanych innowacyjnych rozwiązań bazujących na specjalistycznej wiedzy ze świata nauki.

 

 

Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
NIP 8943100630

Kontakt:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 51-40 625 96
fax. 71-73 814 22

Newsletter

Akceptuje Regulamin