Edukacja


Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji prowadzi działalność edukacyjną dla młodego biznesu w szerokim zakresie. Wydarzenia organizowane przez Fundację obejmują różnorodne zagadnienia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, rozwijania działalności, marketingu, IT, nawiązywania współpracy partnerskiej, finansów i funduszy inwestycyjnych. Edukacja dla biznesu organizowana przez Fundację ma na celu zachęcenie przedsiębiorców i instytucje naukowe do nawiązywania współpracy, która zaowocuje zrealizowaniem wielu projektów kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki oraz wprowadzeniem innowacji. Zakres tematyczny wydarzeń obejmuje najważniejsze zagadnienia biznesowe, które umożliwiają zdobycie wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności z powodzeniem.

Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji jest jednostką badawczą (uznaną decyzją Prezydenta Wrocławia z 8 sierpnia 2019r.), której głównym celem jest wspieranie i pomaganie w rozwoju start-upów oraz  wspieranie młodego biznesu i inicjatyw społecznych, polegające na udostępnianiu adresu oraz miejsca w przestrzeni coworkingowej, podmiotom gospodarczym w fazie rozwoju oraz organizacjom pozarządowym na preferencyjnych warunkach. Fundacja uzyskała akredytację Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach realizacji projektu „Sieć otartych innowacji” w zakresie usług doradczych oraz zgodę na działanie wydaną przez Biuro Partycypacji Społecznej miasta Wrocław. W zakres działalności fundacji wchodzą między innymi:

 • świadczenie usług edukacyjnych i organizacja szkoleń dla przedsiębiorców
 • doradztwo i wsparcie z zakresu własności intelektualnej,
 • promocja i wdrażanie norm ISO,
 • realizowanie projektów finansowanych z dotacji krajowych i unijnych,
 • prowadzenie prac rozwojowych,
 • świadczenie usług wirtualnego biura,
 • wynajmowanie przestrzeni coworkingowej do pracy.

Świadczymy usługi edukacyjne dla studentów, doktorantów oraz innych osób z zakresu:

 • zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • technologii informatycznej,
 • pozyskiwania funduszy europejskich,
 • sporządzania dokumentacji projektowej,
 • menedżmentu,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • rozwoju nauki, przedsiębiorczości, innowacyjności oraz współpracy nauki z biznesem,
 • nauki języków obcych oraz języka polskiego dla cudzoziemców.

Powyższe usługi są świadczone poprzez:

 • organizowanie spotkań i konferencji naukowych,
 • organizowanie spotkań biznesowych,
 • organizowania szkoleń.

Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji znajduje się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych RIS (nr 2.02/00164/2019).

Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
NIP 8943100630

Kontakt:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 51-40 625 96
fax. 71-73 814 22

Newsletter

Akceptuje Regulamin