Instytucja Otoczenia Biznesu


Fundacja jest organizacją IOB tzn., podmiotem prowadzącym działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałającym dla zysku lub przeznaczającym zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Jednocześnie jako Instytucja Otoczenia Biznesu, Fundacja posiada odpowiedni potencjał merytoryczny, techniczny i legitymujący się odpowiednim doświadczeniem

  • organizację otwartych spotkań biznesowych dla przedsiębiorców poświęconych innowacjom, współpracy pomiędzy nauką a biznesem oraz finansowaniu inwestycji i badań,
  • realizację usług informacyjnych z obszaru innowacji, współpracy pomiędzy nauką a biznesem oraz finansowania inwestycji i badań,
  • realizację doradztwa dla młodego biznesu, w tym m.in. w obszarze rozwoju działalności, marketingu, IT, tworzenia partnerstw,
  • szkoleń.

Środki pozyskane z działalności fundacji zostały w całości przeznaczone na realizację statutowych celów fundacji.

Zostaliśmy pozytywnie zweryfikowani przez:

Agencję Rozwoju Przemysłu jako Akredytowany Doradca w zakresie Technologii 


Usługi prawne świadczone przez Fundację:

  • ochrona prawna własności intelektualnej, zobowiązań oraz odpowiedzialności karnej za działania przedsiębiorców z uwzględnieniem kodeksu karnego, prawa cywilnego, rodzinnego, pracy oraz ubezpieczeń społecznych.
  • od 4 marca 2020 FBRI znajduje się na liście  organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia na terenie województwa dolnośląskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Zostaliśmy pozytywnie zweryfikowani przez:

-  Dolnośląski Urząd Wojewódzki jako jednostka świadcząca nieodpłatna pomoc prawną

 

                                          

Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
NIP 8943100630

Kontakt:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 51-40 625 96
fax. 71-73 814 22

Newsletter

Akceptuje Regulamin