Celami Fundacji są:
1. inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w obszarach dotyczących badań rozwoju i innowacji,
2. propagowanie i podwyższanie w społeczeństwie świadomości wykorzystania nowoczesnych technologii,
3. wspieranie przedsięwzięć biznesowych, w szczególności powstawania i rozwoju małych firm spin in, spin-off,
4. kształcenie ustawiczne oraz edukacja społeczeństwa w obszarach biznesowych, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, nowoczesnych technologii - nastawione na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa,
5. wspieranie wzajemnej współpracy pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a przemysłem,
6. pomoc w rozwoju międzynarodowej współpracy na płaszczyźnie biznesowej i naukowej,
7. upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
8. wspieranie badań naukowych, w szczególności o charakterze aplikacyjnym.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Realizowanie projektów finansowanych z dotacji krajowych i unijnych.
2. Prowadzenie badań naukowych i realizację projektów wdrożeniowych w obszarach innowacyjnych mających potencjalne praktyczne zastosowanie w gospodarce i w życiu społecznym w obszarze badań z wykorzystaniem analityki, programowania, opracowywania nowych narzędzi diagnostycznych.
3. Wsparcie przedsięwzięć biznesowych, spin-off, komercjalizacje wyników badawczych.
4. Doradztwo oraz wsparcie w zakresie własności intelektualnej (Intellectual Property, IP).
5. Finansowanie, przygotowywanie, redagowanie, wydawanie i dystrybucję wydawnictw naukowych, popularno-naukowych i dydaktycznych, a także innych opracowań, raportów, dokumentacji, analiz i publikacji uzyskiwanych zgodnie ze statutem Fundacji.
6. Organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych zjazdach, targach, konferencjach, seminariach naukowych i branżowych itp.
7. Organizowanie i finansowanie szkół, programów szkoleniowych, kursów (w tym m.in. językowych i biznesowych), warsztatów, stażów oraz konkursów krajowych i międzynarodowych.
8. Fundowanie stypendiów i przyznawanie nagród.
9. Wspieranie stypendiami uzdolnionej młodzieży, studentów oraz doktorantów oraz innych osób działających i wyróżniających się w zakresie badań rozwoju i innowacji.
10. Promocję oraz wdrażanie norm ISO, tzw. dobrych praktyk, zarządzania jakością.
11. Udzielanie konsultacji, przeprowadzanie badań w zakresie potrzeb informacyjnych na rzecz innych podmiotów.
12. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie działania Fundacji.
13. Tworzenie, prowadzenie i rozwijanie wielopłaszczyznowej współpracy poprzez klastry, sieci, platformy oraz konsorcja.
14. Inne działania realizujące cele statutowe Fundacji.

Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji
ul. Legnicka 65
54-205 Wrocław
NIP 8943100630

Kontakt:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 51-40 625 96

fax. 71-73 814 22


Newsletter

Akceptuje Regulamin

 

Please publish modules in offcanvas position.