Jednostka prowadząca prace rozwojowe


Fundacja jest jednostką prowadzącą „prace rozwojowe, są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.” – zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Zostaliśmy pozytywnie zweryfikowani przez:

- Platformę Transferu Technologii i Agencję Rozwoju Przemysłu jako eksperci w zakresie innowacji, 

- Urząd Miasta Wrocław jako jednostka badawcza

 

 

Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
NIP 8943100630

Kontakt:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 51-40 625 96
fax. 71-73 814 22

Newsletter

Akceptuje Regulamin