Sponsorzy i darowizny

Fundacja Badań i Rozwoju Innowacji pomaga we wprowadzaniu na rynek technologiczny nowatorskich produktów, usług i rozwiązań; rozpowszechnia wiedzę w związku z wykorzystywaniem tych technologii przez społeczeństwo; prowadzi działania związane z kształceniem ustawicznym; wspiera i poszerza działalność większych przedsięwzięć biznesowych a także małych firm spin in i spin off; propaguje współpracę jednostek badawczo-rozwojowych z przemysłowymi oraz międzynarodowymi spółkami biznesowymi i naukowymi.
W związku z pragnieniem poszerzania swojej działalności społecznej Fundacja Badań i Rozwoju Innowacji korzysta z pomocy darczyńców. Darczyńcą jest osoba fizyczna lub prawna (przyjaciel organizacji, firma, instytucja lub inna organizacja pozarządowa), która przekazuje na rzecz fundacji dary rzeczowe lub pieniężne. Cały proces jest zgodny z Regulaminem przyjmowania i przekazywania darowizn przez fundację.
Regulamin zawiera wszystkie najistotniejsze kwestie, jak na przykład: po pierwsze –osoba/organizacja przyjmująca darowiznę odpowiada za dopełnienie warunków formalnych; po drugie – osoba/organizacja odpowiada za prawidłowe wypełnienie protokołu przyjęcia darowizny; po trzecie – osoba/organizacja przyjmująca darowiznę ustala z darczyńcą cel, na który przekazana zostaje darowizna (może być to konkretny cel wskazany przez darczyńcę) i inne.
Na stronie Fundacji Badań i Rozwoju Innowacji umieszczone będą specjalne, personalne podziękowania dla wszystkich sponsorów (wyjątek stanowi sytuacja, gdy darczyńca zaznaczy, że chce pozostać anonimowy), którzy przyczynili się do rozwoju działalności organizacji w szeroko pojęty sposób. Wszyscy chętni wspomóc naszą organizację mogą to zrobić po przez przelew bankowy na podane poniżej dane.

 

Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji
ul. Legnicka 65
54-205 Wrocław
NIP 8943100630

Nr. Konta: 68 2130 0004 2001 0820 0834 0001

 

 

Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
NIP 8943100630

Kontakt:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 51-40 625 96
fax. 71-73 814 22

Newsletter

Akceptuje Regulamin