Nasza fundacja była partnerem I Ogólnopolskiej konferencji naukowej "Tradycja i Współczesność Myśli Pedagogicznej"

Konferencja ta odbyła się 23 października 2017 r.

 

Konferencja przebiegła zgodnie z poniższym planem:

9:00 - 9:45 Rejestracja uczestników

10:00 - 10:40 - Uroczyste otwarcie konferencji

10:55-12:25 - prof. zw. dr hab. Maciej R. Łukasiewicz Performatywna mapa edukacji: lepsze jest możliwe, Film "Fantastyczne przygoy nieznośnego bachora"

11:25 - 11:45 dr hab. Krystyna Leksicka, prof. WSZ E Edukacja wobec kategorii niepewności: tezy E. Mortin, U. Becka I.Z Baumana

11:45 - 12:05 dr hab. Andrzej Ciążela, prof APS Edukacja i nauka w XXI wieku wobec kulturypostprawdy 

12:05 - 12:25 dr hab Józef Szocki, prof. WSZ E Archipelag Gutenberga i technologie informacyjne w edukacji szkolnej

12:30 - 13:00 Obiad

13:00 - 13:10 przerwa kawoa

13:20 - 13:30 dr Lucyna Myszka-Strychalska Znaczenie popkultury dla rozwoju współczesnej młodzieży - zadania pedagogiki

13:30 - 13:40 dr Paulina Peret-Drążewska Styl życia współczesnej młodzieży w społeczeństwie ryzyka. Analiza teoretyczno-empiryczna

13:40 - 13:50 dr Danuta Wiśniewska Wsółczesne przemiany szkolnictwa wyższego i edukacji akademickiej w Polsce - konsekwencje dla studiujących

13:50 - 14:00 dr Piotr Jarco, dr Łukasz Haromszeki Przywódca edukacyjny i jego cechy w perspektywie osób przewodnych

14:00 - 14:30 Dyskusja i podsumowanie Konferencji

14:30 Zakończenie Konferencji

Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
NIP 8943100630

Kontakt:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 51-40 625 96
fax. 71-73 814 22

Newsletter

Akceptuje Regulamin